Meillä kaikilla on juuret

Uukuniemen historiaa

Uukuniemen kartta

Uukuniemi vuonna 1939. Punainen viiva kuvaa Pariisin rauhansopimuksessa 1947 vahvistettua rajaa.

Uukuniemen historiaa ei ole helppo kirjoittaa. Uukuniemi asuttuna ja tunnettuna alueena on ollut olemassa jo kauan, mutta nykykäsityksen mukaan itse uukuniemeläiset ovat vaihtuneet vuosisatojen saatossa monta kertaa - osana laajempaa historiallista kehitystä alueella. Olen sisällyttänyt seuraavaan historiakatsaukseen Uukuniemen tapahtumien lisäksi tietoa siitä, mitä Karjalassa ja Suomessa yleensä on viimeisenä tuhantena vuotena tapahtunut. Valinnat käsiteltävistä aiheista ja niiden laajuuksista ovat omiani eivätkä välttämättä perustu aiheiden yleiseen merkittävyyteen.

Historiantutkimuksessa tiedot menneistä ajoista perustuvat erilaisten lähteiden perusteella tehtyihin johtopäätöksiin. Joskus nämä johtopäätökset muotoutuvat vähitellen totuuksiksi, joskus taas on kilpailevia tai toisiaan tukevia johtopäätöksiä, mutta tarkempaa varmuutta tutkittavasta asiasta ei enää voida saada tunnetuin menetelmin. Olen pyrkinyt hyödyntämään toisten tekemiä johtopäätöksiä, jotta en saattaisi lukijaa väärille poluille historiatiedon etsimisessä. Käytetyt lähteet ja aiheesta kertova kirjallisuus on esitetty tämän sivun lopussa. Jos luet tätä sivua tehdäksesi Uukuniemi-aiheista esitelmää, käytä näitä kirjallisia lähteitä äläkä Uukuniemi.net-sivuja.

Uukuniemen historiallisia vaiheita aikakausittain

Uukuniemen historialliset vaiheet aikakausittain esitetään aikajanan avulla. Kuhunkin ajanjaksoon liittyy tarkempi selostus, johon pääsee aikajanan kautta.

Klikkaa tästä Aikajanalle.

Linkkejä ja kirjallisuutta

Seuraavien linkkien kautta saa lisää tietoa historian tapahtumista. Yleisempiä Uukuniemeen liittyviä linkkejä löytyy Linkit-sivulta ja eri puolilta tätä sivustoa.

Seuraavassa luetellaan kaikki tämän historiakatsauksen tekemiseen käytetyt kirjalliset lähteet sekä muuta Uukuniemen historiaa koskevaa kirjallisuutta. Kirjoja saa kirjastoista kautta maan sekä kirjakaupoista ja antikvariaateista. Katso Linkit-sivu.